Giun Quế Ea Kar bán sinh khối và các sản phẩm liên quan

11.7.19 - Tin tức
Giun Quế Ea Kar

Hiện tại, GiunQueEaKar đang có 3 trại nuôi giun quế.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các sản phẩm liên quan đến con giun quế (giun sinh khối, giun tinh, phân giun,..) đến tay bà con ạ.

Chưa hết, chúng tôi tiếp tục xin được công tác với bà con nông dân về việc bao tiêu đầu ra.